שמירה על אתר נגיש

בהתאם להתאמות הנדרשות מתוקף חוק הנגישות, חלה חובה להישאר עם "אצבע על הדופק" ולדאוג שאתר האינטרנט שהנגשנו יישאר נגיש בכל עת לאחר מכן. 
כך לדוגמה, בכל פעם שמבוצעים שינויים באתר, יש לוודא ששינויים אלו לא פוגעים ברמת הנגישות של האתר ובמידה וכן אז יש להנגיש גם שינויים אלו. 

בנוסף, לא אחת חלים שינויים בהנחיות הנגישות הקבועות בחוק הנגישות. גם במקרים אלו יש לוודא שהאתר ממשיך לעמוד בהנחיות החדשות ובמידה ולא לתקנו. 

בשל אמור לעיל, חובה על בעלי אתרים לבצע בדיקות נגישות תקופתיות באופן יזום.

הדרכות נגישות

מאחר ולא קיים גוף מוסמך שיספק תווי תקן לאתרי אינטרנט, את האתר חובה להנגיש בהתאם לתקן הישראלי ובין היתר להצהיר בו בצורה ברורה כי הוא נגיש.

במילים אחרות, החוק למעשה לא מחייב קבלה של תו נגישות אלא רק עמידה בדרישות הנגישות בהתאם לתקנות. הנקודה החשובה שיש לזכור היא שיש להמשיך ולתחזק את רמת הנגישות באופן קבוע ושהצהרת הנגישות היא לא הפעולה האחרונה שעליכם, כבעלי אתרים, מוטלת החובה לבצע.

על בעל אתר אינטרנט לדאוג לתדרוך האחראים על התוכן באתר בכל נוגע לשמירת הנגישות לאורך הזמן. שמירת הנגישות היא חובה החלה על כל המרכיבים של האתר. יצויין כי לא רק האתר צריך להישאר נגיש אלא גם כל אפליקציה, תמונה, סרטון, בלוג, מסמך PDF, ניוזלטר ועוד הקיימים בו.

שמירה על אתר נגיש צריכה לעמוד לנגד עיניהם של כל חברי הצוות, ללא יוצא מן הכלל. אי לכך יש לארגן הדרכות נגישות מסודרות שבה יקחו חלק כל הגורמים הנוגעים בבניית/תחזוק אתר אינטרנט, לרבות מנהלי תוכן, מתכנתים וגרפיקאים. על כל אלו חלה החובה להכיר את הנחיות הנגישות העדכניות באופן מלא וזאת על מנת שיוכלו ליישמן בצורה הטובה ביותר. מומלץ ליצור קשר עם איש מקצוע הבקיא בנושא ולארגן הדרכות כאלו. 

שימו לב – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או כל גורם מוסמך מטעמם, רשאים בהחלט לבדוק את נגישות האתר מפעם לפעם ובמקרים המתאימים אף להגיש תלונה כנגד בעלי אתר שאינו עומד בתקנות. שמירה על אתר נגיש היא חובתו החוקית של בעל האתר והוא זה שיצטרך לשאת באחריות במקרה ויתברר כי האתר אינו נגיש.

 

שאלות נפוצות ותשובות

ש – האם קיימת חובה להצהיר על נגישות האתר?
ת – כן. חובה לפרסם באתר אינטרנט הצהרת נגישות המפרטת את התאמות הנגישות שבוצעו בו, ואת פרטי רכז הנגישות שמונה. כמו כן, חובה לפרסם הודעה על פטור מהתאמת נגישות או אם ישנם רכיבים באתר שלא הונגשו מסיבה כזו או אחרת.

ש – האם קיימת חובה להתקין סרגל נגישות באתר?
ת – סרגל נגישות הינו כלי שמאפשר הפעלה קלה וזמינה של התאמות הנגישות הנדרשות. עם זאת, אין חובה להשתמש בסרגל נגישות על מנת להגיע לרמת הנגישות הנדרשת. כאמור השימוש בסרגל הנגישות בעיקר משפר את חוויות השימוש באתר, תוך ריכוז גישה להתאמות הנגישות במקום אחד.

ש – האם חלה חובה להנגיש אתר שמאוחסן על שרתים בחו”ל?
ת – כל עוד המפעיל של האתר הוא ישראלי והאתר מספק שירות לישראלים, חלה החובה להנגיש את האתר. שירות או מידע הניתנים באמצעות האינטרנט וחייבים בנגישות על פי חוק, יונגשו ללא קשר למקום האחסון שלהם.

ש – האם יש להנגיש גם אתרים המספקים שירות לחברות באופן בלעדי?
ת – בהחלט כן. יש להנגיש את האתר בהתאם לתקנות כיוון שחברות נחשבות לציבור בלתי מסוים.

ש – האם ניתן לקבל פטור מהנגשה אם האתר מאוחסן על ענן או על שרת הממוקם בחו”ל?
ת – התשובה היא לא. נכון להיום יש להנגיש את המידע או את השירות הניתן דרך האינטרנט ללא קשר למקום האחסון של האתר.

ש – האם ישנה חובה להנגיש פרסומות באתר אינטרנט?
ת – לא. פרסומת באתר פטורה מנגישות בכפוף לפרסום מידע חלופי על השירות המוזכר בה.

נשמח לעזור לכם לסגור את הפינה:
השארת תגובה